Logo

SPECJALISTYCZNA PORADNIA

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

Komórki macierzyste

 

 

 

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej są komórkami, które dostarczają nowych komórek
w miejsce obumarłych.

Istnieją trzy, obecnie powszechnie stosowane w medycynie, źródła komórek macierzystych: szpik kostny, krew obwodowa i krew pępowinowa. Pobranie krwi, która pozostaje po porodzie w części płodowej łożyska i w sznurze pępowinowym, tj. w strukturze zwanej popłodem, jest prostym i bezpiecznym zabiegiem. Polega na nakłuciu naczynia krwionośnego sznura pępowiny (po uprzednim odpępnieniu dziecka) i pobraniu pozostawionej
w popłodzie krwi do odpowiedniego zestawu.

Pobrane komórki macierzyste z krwi pępowinowej, tak jak komórki szpiku i krwi obwodowej po dodaniu środków krioochronnych można przechowywać w ciekłym azocie  przez ponad 50 lat. Są również dowody, że komórki zawarte w krwi pępowinowej są mniej dojrzałe, bardziej „naiwne” i w przypadkach wykonania przeszczepienia allogenicznego (czyli od dawcy – rodzinnego lub niespokrewnionego) mniejsze jest ryzyko odrzucenia przeszczepu.

Wskazania do przeszczepienia komórek macierzystych z krwi pępowinowej to przede wszystkim nabyte i wrodzone choroby układu krwiotwórczego, choroby nowotworowe, niektóre choroby dziedziczne, niedobory układu odpornościowego. Ostatnio komórki macierzyste przeszczepia się także w chorobach z autoagresji (autoimmunologicznych) i nienowotworowych chorobach hematologicznych.